Pianki poliuretanowe

Dlaczego pianki poliuretanowe wyróżniają się wśród innych materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku?

Współczynnik przewodzenia ciepła λ to parametr określający ilość energii cieplnej, jaką w ciągu 1 s przepuszcza 1 m2 materiału o grubości 1 m przy różnicy temperatury po obu jego stronach wynoszącej 1°C. Im wartość λ jest niższa, tym lepiej, bo tym mniejsze są straty ciepła i mniej energii potrzeba do ogrzania pomieszczeń. Standardowo λ izolacji dostępnych na rynku kształtuje się na poziomie 0,036-0,045 W/(m.K). Współczynnik ten dla pianek proponowanych przez NovaPUR to 0,02 – 0,03 W/(m.K).

  • Niepalność
  • Paroprzepuszczalność
  • Nasiąkliwość
  • Łatwość aplikacji
  • Podłoże dla mikroorganizmów