Nasze produkty

Pro­duk­ty No­va­PUR opar­te o in­no­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie ba­zu­ją­ce na gli­ce­ry­nie ce­chu­ją się:

  • ob­ni­że­niem ce­ny pian­ki po­li­ure­ta­no­wej
  • po­pra­wą pa­ra­me­trów me­cha­nicz­nych pia­nek
  • ogra­ni­cze­niem pal­no­ści uzy­ska­nych spie­nio­nych ma­te­ria­łów
  • zmniej­sze­niem tok­sycz­no­ści pro­duk­tów spa­la­nia
  • ni­ską dy­mo­twór­czo­ścią
  • do­sko­na­ły­mi wła­ści­wo­ścia­mi apli­ka­cyj­ny­mi: są wo­dosz­czel­ne, lek­kie, na­tu­ral­ne che­micz­nie, tłu­mią­ce, ter­mo­izo­la­cyj­ne

Właściwości pianek otrzymanych  w oparciu o systemy NovaPUR:

Materiał izolujący Gęstość pozorna kg/m3 Wytrzymałość na ściskanie, kPa Współczynniki przewodzenia ciepła, mW/m•K Wielkość porów, µm Indeks tlenowy Klasa palności
Poliglicerynowe pianki poliuretanowe 20 – 40 140 – 200 20 – 30 100 – 120 brak
Poliglicerynowe pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności 25 – 45 140 – 200 20 – 30 100 – 200 28 C
Poliglicerynowe pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności zawierające nanonapełniacze 35 – 80 170 – 500 20 – 30 100 – 200 21 – 28 C
Pliki cookies

Używamy plików cookies do zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, dotyczących plików cookies, oznacza zgodę na ich zapisywanie i/lub wykorzystywanie. Możesz w każdym momencie określić sposób wykorzystywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność witryny. Zamknij